นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 Deployment การถ่ายทอด

Ico48
lisa [IP: 113.183.24.59]
03 มิถุนายน 2562 17:08
#108973

I wish you a very happy day,<a href="http://slitherio-o.com">slither io</a> I have been watching you for a long time and today I left a comment, I want to say that I admire you so always do such wonderful things.

เนื้อหาเต็ม: Deployment การถ่ายทอด