นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 อยู่ดีต้องมีธรรม

Ico48

ขอบคุณครับ ที่เห็นความเห็นก็ไม่รู้ว่าใครมาจากไหน

เนื้อหาเต็ม: อยู่ดีต้องมีธรรม