นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 หมั่นประเมินค่าตน

Ico48
sunny yadav [IP: 49.14.142.111]
15 เมษายน 2562 23:33
#108702

Nice to play jumble solver scrambled word game here.

เนื้อหาเต็ม: หมั่นประเมินค่าตน