นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันด้วย sem package ใน R: ก้าวย่างทางเดิน ลืมเลือนคืนวัน ดั้นด้นไป

Ico48
arianapham [IP: 14.162.167.178]
12 เมษายน 2562 11:23
#108687

นี่คือโพสต์ที่ยอดเยี่ยมมากและวิธีที่คุณแสดงรายละเอียดโพสต์ทั้งหมดที่ดีเกินไป

friv 4 school