นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 การเขียนเอกสารตามระบบ HACCP ขั้นตอนที่ 7

Ico48
peterpen [IP: 139.167.118.138]
09 เมษายน 2562 14:45
#108661

I want say thanks for the simple feature of the DVD player. I hope you like this media system forever.