นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 เรื่องเล็กนิดเดียว

Ico48
ดดดดด [IP: 103.101.210.238]
09 เมษายน 2562 03:27
#108657

<a herf="https://ufabet.xyz/"><strong>UFABET</strong></a>

เนื้อหาเต็ม: เรื่องเล็กนิดเดียว