นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 เพราะไม่สะดวก จึงต้องการความสะดวก

Ico48
jennifergrace [IP: 39.57.185.164]
04 เมษายน 2562 18:54
#108645

A definitive proportion of a man isn't the place he remains in snapshots of solace and accommodation, <a href="https://www.usaassignmentservice.com/finance-assignment-writing">Finance Assignment Help</a> however where he remains now and again of test and discussion. Any individual who ventures back for a moment and watches our advanced computerized world may presume that we have devastated our protection in return for accommodation and false security.