นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 ก้าวย่าง ทางเดิน ลืมเลือนคืนวัน ดั้นด้นไป: แชร์ 3G

Ico48
Maria Brady [IP: 122.173.20.245]
03 เมษายน 2562 18:13
#108637

Visit Coworking Mag to find the coworking spaces Perth visit https://coworkingmag.com/australia/coworking-spaces-perth/ here you will find all the list of coworking spaces in Australia and all information regarding coworking spaces, perks, and prices.