นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 การนำเสนอการพัฒนางาน

Ico48
Sri Krishna Prabhu [IP: 150.129.236.240]
03 เมษายน 2562 13:57
#108630

<a href="https://thebhakti.com/sri-krishna-prabhu/">Sri Krishna Prabhu</a> is the central figure of the Bhagavad Gita. Sri Krishna is widely considered by Hindus to be an Avatar – a direct descent of God. During the Battle of Kurukshetra, Krishna gave Arjuna the immortal spiritual discourse of the Bhagavad Gita – Krishna taught a spiritual path of wisdom, devotion and discrimination. <a href="https://thebhakti.com/sri-krishna-prabhu/">Is lord krishna yadav or Kshatriya?</a> - Sri Krishna also popularised devotional bhakti yoga through his time with Radha and the Gopis in Vrindavan. <a href="https://thebhakti.com/sri-krishna-prabhu/">Shri krishn ka up naam kya hai?</a>

<a href="https://thebhakti.com/sri-krishna-prabhu/">Who is Krishna?</a> - krishna one of the most widely revered and most popular of all Indian divinities, worshipped as the eighth incarnation avatar of the Hindu god Vishnu and also as a supreme god in his own right. <a href="https://thebhakti.com/sri-krishna-prabhu/">Shri Krishna suktam path kya hai?</a> - Krishna became the focus of numerous bhakti devotional cults, which have over the centuries produced a wealth of religious poetry, music, and painting.

<a href="https://thebhakti.com/shiva-puja/">Shiva Puja</a> is the worship of Lord Shiva – known as “The Destroyer” in Hinduism. Lord Shiva always remains in samadhi or trance. He took incarnation as Shiva Linga on 14th day of waning moon of Falgun month of Hindi Calendar. <a href="https://thebhakti.com/shiva-puja/">Shiv ke ling ki puja kyu hoti hai?</a>

<a href="https://thebhakti.com/shiva-puja/">Shiv Pooja ki Vidhi kya hai?</a> - There are many traditional and ancient rites to worship Lord Shiva with the use of abhisheka, mantra, tantra, kriyas, and mudras. The items and the process of Shiva Puja also vary in various sects. <a href="https://thebhakti.com/shiva-puja/">Can we do shiv puja in noon time?</a>

<a href="https://thebhakti.com/shiva-puja/">How do you do Lord Shiva Puja?</a> - Here is the easy process of Shiva Puja which you can easily follow on Shivaratri, Shravan month and daily. It is according to scriptures. <a href="https://thebhakti.com/shiva-puja/">Kya hai shiv pooja mantra</a>