นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 ค่าความเห็นต่าง

Ico48
jacqueline [IP: 104.236.53.155]
29 มีนาคม 2562 20:05
#108615

I really admire your efforts. These are really beautiful. I have totally agreed with you. Thanks for providing such information. It is a cool place. I like this. As it is all about Fashion. I want to know this Peter Fonda Flag Jacket

เนื้อหาเต็ม: ค่าความเห็นต่าง