นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 สำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลงฯ ขอเชิญทดลองใช้โปรแกรม Access English

Ico48
Aditya [IP: 106.215.64.64]
28 มีนาคม 2562 18:29
#108612

<a href="https://www.thedubai2020.com/">Jobs in Dubai</a>

<a href="https://www.thedubai2020.com/">Dubai jobs</a>

<a href="https://www.thedubai2020.com/">Hotels in Dubai</a>

<a href="https://www.thedubai2020.com/">Job in Dubai</a>

<a href="https://www.thedubai2020.com/">Dubai Hotels</a>

<a href="https://www.thedubai2020.com/">Dubai City</a>

<a href="https://www.thedubai2020.com/">Expo 2020 Dubai</a>

<a href="https://www.thedubai2020.com/">World Expo 2020 Dubai</a>