นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24  จงเป็นคนมีการศึกษา

Ico48
Jennifer Smith [IP: 103.217.178.0]
28 มีนาคม 2562 16:41
#108611

Looking for the delight and the nice studies to your venture subsequent week? There are many corporations on the Google seek engine that may provide you the <a href="https://www.essaywriteruk.co.uk/">Best Essay Writing Services UK</a> that you are wondering for. You only have to test their rating and their reliability which can provide you the peace of mind while the trust that you show to them at the same time as taking part in the weekend.