นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24  จงเป็นคนมีการศึกษา

Ico48
Kimmy Watson [IP: 202.47.48.198]
27 มีนาคม 2562 19:47
#108610

Training in a situation which gives you a card of chance. Definition Instruction Make us Identification Good Learner and All eyewitness. We Need The Sees In Our Direction, There Is The Lackness Of. student and eyewitness limit. Dissertation Help London