นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24  จงเป็นคนมีการศึกษา

Ico48
Kimmy Watson [IP: 202.47.48.198]
27 มีนาคม 2562 19:45
#108609

Training in a situation which gives you a card of chance. Instruction definition Make us Identification Good Learner And all eyewitness And Help To Understand Present all onlooker And Need, shabby best's the <a href="https://www.thedissertationwriters.co.uk/">Dissertation Research Help</a > online was UK The To the make Expertise What Personality .we Need Sees In Our Direction But The Present Training Is Simply Just The Test And Checks Arranged, There Is The Lackness Of. student and eyewitness limit.