นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 ก้าวย่าง ทางเดิน ลืมเลือนคืนวัน ดั้นด้นไป: แชร์ 3G

Ico48
David Wick [IP: 122.173.157.141]
27 มีนาคม 2562 18:57
#108608

Veterinarians at the Walnut Grove Animal Hospital Langley are dedicated to your pet's health and happiness and we promote the best care for a long healthy life of all companion animals. Visit https://www.walnutgroveanimalclinic.com/ Address: 20995 88 Ave #101A, Langley, BC V1M 2C9, +1 604-888-2628