นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 ภาพบรรยากาศและความประทับใจโครงการเรียนสนทนาภาษาจีน

Ico48
ดีใจมากมายค่ะที่รู้ว่าพี่ตาลไปเรียนที่ฝรั่งเศสละ 555 เด็ฏชุมพรเก่งมากคร่า *0* นึกถึงแล้วก็คิดถึงพี่ตาล (วีรกรรมเยอะ เอิ้กๆ)