นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 เป้าหมาย: Goals

Ico48
Ammey El [IP: 117.20.116.191]
12 Febuary 2019 16:03
#108464

Please help to explain more about this web, i interested on RRIMFLOW SYSTEM. 

เนื้อหาเต็ม: เป้าหมาย: Goals