นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 เพราะไม่สะดวก จึงต้องการความสะดวก

Ico48
Thanos [IP: 49.14.119.140]
12 มกราคม 2562 23:59
#108367

Here are the amazing post to all users online this is the way to look feature Change User Account Name in windows 10 must be web users have to save this update.