นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 ดูยังไงว่าสอบเทียบ Piston pipette ผ่านหรือไม่ผ่าน

Ico48
Lali [IP: 101.51.235.38]
08 พฤศจิกายน 2561 17:44
#108235

การทวนสอบเครื่องแก้ว กรณีตั้งเกณฑ์การยอมรับ (Tolerance) ใช้ค่าในตารางเปรียบเทียบเลยใช่ไหมค่ะ ถ้าสอบเทียบVolume2500ul ไม่มีให้ดูในตาราง ต้องทำยังไงค่ะ