นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 ตอนที่ 15 งานศิลปะ วัฒนธรรมและบันเทิง ใน ม.อ.

Ico48
วิศิษฎ์ วิศวะฯรุน๕ [IP: 125.24.224.157]
25 กันยายน 2561 00:18
#108212

ขออนุญาตเพิ่มเติมเกี่ยวกับวงดนตรีสากลสักเล็กน้อย

๑. วงดนตรีสากลในยุคแรกก่อตั้งโดยพีวิศวะรุ่น๔ ในปี ๒๕๑๕ ประกอบด้วย

พี่ชาตรี รัตนสังข์........lead guitar

พี่อมฤต กมลนาวิน.....Bass

พี่กมเลศ สันติเวชกุล...rythym

วิศิษฎ์ อิศราธรรม.......vocal

ต่อมาได้คุณ บุญเลิศ อมตวิวัฒน์ วท.รุ่น๓ มาตีกลองให้...คุณบุญเลิศหรือโม้สเป็นมือเลสมาก่อน

๒. ตั้งวงครั้งแรกใช้ชื่อว่า "Phallus" เครื่องดนตรีเป็นของส่วนตัวทั้งหมดยกเว้นกลองซึ่งเป็นเงินจากสโมสรฯ

ต่อมาได้จัดแสดงดนตรีขายบัตรเพื่อหารายได้มาซื้อเครื่องดนตรีในปีนั้นโดยจัดขึ้นที่โรงภาพยนต์เฉลิมไทยหาดใหญ่

๓. ปี ๒๕๑๖ นักร้องเก่าลาออกมีนักร้องใหม่ชื่อ กฤต ตั้งสง่า วท.(จำรุ่นไม่ได้)

๔. หลังจากนั้นเนื่องจากรุ่นพี่ที่เล่นดนตรีจบออกไปจึงมีนักดนตรีวนเวียนผลัดเปลี่ยนเข้ามาเล่นในวง จนกระทั่งปี ๒๕๑๘

เมื่อเกิดเหตุการณ์ประท้วง(จำไม่ได้แน่ว่าเรื่องอะไร) มีการชุมนุมที่ "ดงยาง" จึงมีการขอให้วงดนตรีสากลซึ่งตอนนั้นคุณ พรชัย ศิริ

ไพรวันเล่นกีตาร์ลีดอยู่มาเล่นเพลงเพื่อชีวิตครั้งแรกและเล่นตำแหน่ง คีย์บอร์ด และให้ คุณบรรพต วท.๓ เล่นตำแหน่ง กีตาร์ลีด

แทน...หลังจากนั้นคุณพิธารจึงได้มาเจรจาหว่านล้อมให้วงเปลี่ยนแนวการเล่นเป็นแนว เพลงเพื่อชีวิตและตั้งชื่อวงว่า "ตะวัน"ใน

ขณะที่วงตะวันเริ่มเล่นเพลงเพื่อชีวิตกันจริงจังก็มีนักดนตรีหน้าใหม่เข้ามาร่วมวงอีกสองสามคน ตำแหน่งในวงเปลี่ยนไปดังนี้

พรชัย ศิริไพรวัน......กีตาร์ลีด

ชูรัตน์ คูกมลรัตน์ แพทย์รุ่น๑....กีตาร์ริทึ่ม

ธิติ บุญมงคล แพทย์รุ่น๑...กีตาร์เบส

วีระพล จันดียิ่ง แพทย์รุ่น๑.... คีย์บอร์ด

วิศิษฎ์ อิศราธรรม...กลอง

บุญรอด วศ.๖...... ..ฟลุ้ต

ปัญญา สันติภราภพ วศ.๖.....ร้องนำ

สำรวย(เพ็ญนภา) ทรัพย์เจริญ...ร้องนำ