นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 ภารกิจ เลี้ยงลูกให้เป็นแสงสว่างแก่สังคม

Ico48

เชื่อมั่นว่าน้องแก้มหอมจะเป็นพลังดีๆในสังคมต่อไปอย่างมีความสุขด้วยความเข้าใจชีวิตที่สั่งสมบ่มเพาะมาจากคุณพ่อคุณแม่คุณภาพของเราแน่นอนเลยค่ะ ชื่นใจจัง ขอบคุณนะคะ