นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 ความก้าวหน้าบุคลากรสายสนับสนุน

Ico48
  • ขอบคุณมากค่ะน้องP  ศูนย์ COMP. ก็ใช่ย่อย อเมริกาจ้างไปทำงานน่าภูมิใจแทนมากจ๊ะ
  • กองกิจฯมีชำนาญการแล้ว 8 คน  กองการเจ้าก็ตามมาติด ๆ น่าจะเป็น 6-8 คนแล้วเช่นหากจำตัวเลขไม่ผิดพลาด
  • แต่กองกิจประสบปัญหากับบุคลากรที่ไม่ได้ทำชำนาญการ  เงินเดือนชนเพดานที่ระดับแล้วหลายคน เป็นความในใจอยากช่วยเหลือเขาเหล่านี้ค่ะ