นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 ขอขอบพระคุณเครื่องออกซิเจนแบบพกพา

Ico48
Smarn (Recent Activities)
30 March 2018 14:40
#108049

แล้วคนได้รับอุบัติเหตุเป็นไงบ้างครับ