นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 เหมาะ

Ico48
กรรจง [IP: 223.205.243.246]
22 มีนาคม 2561 17:33
#108042

สาระน่ารู้ คับ         

เนื้อหาเต็ม: เหมาะ