นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 บัณฑิตคือสินค้าของสถาบัน

Ico48
สายฟ้า [IP: 223.24.158.133]
13 มีนาคม 2561 15:23
#108036

สาระน่ารู้ คับ