นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 รอยต่อแห่งยุคในสงขลานครินทร์

Ico48
Udom Phanthong [IP: 192.168.33.142]
01 กุมภาพันธ์ 2561 18:11
#108016

ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาเยี่ยมเยียน ให้ข้อคิดเห็นและกำลังใจ เพลงยุคที่ 5 ของสงขลานครินทร์ เริ่มบรรเลงแล้วค่ะ

" 50 ปี ม.อ สืบต่อพระปณิธาน"

เจริญธรรม เจริญสุขภาวะค่ะ

ยาดมเอง