นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 ESP8266 / ESP8285 กับการส่งการแจ้งเตือนเข้า LINE

Ico48

สามารถนำข้อความที่ต้องการส่งใส่ไปได้เลยตรงๆ (ภาษาอังกฤษ) ครับ แต่หากเป็นภาษาไทยต้องแปลงก่อนครับ http://meyerweb.com/eric/tools/dencoder/ ด้วยเว็บนี้ก่อนครับ