นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 ชุดน้ำยาทดสอบการรักษาเนื้อไม้

Ico48
sec [IP: 171.7.249.168]
05 มกราคม 2561 20:20
#108000

สามารถสั่งซื้อได้ตามที่อยู่นี้เลยครับ

ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์

ชั้น 1 อาคารบริหารวิชาการรวม

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110

โทร. 074-286904-7, 074-286910 ,

โทรสาร 074-212813, มือถือ ‭084-407-1732‬,‭089-734-2482‬

sec-all@group.psu.ac.th