นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 เรื่องเล็ก ๆ ว่าด้วยการประเมินคุณภาพภายใน

Ico48

น้องหยก

ขอเป็นกำลังใจให้ค่ะ  ขอบคุณสำหรับการแก้ปัญหาเรื่อง loop mail ทำให้เกิดความชัดเจนขึ้นมากค่ะ

สิ่งที่ท้าทาย สำนักประกันคุณภาพ ก็คือทำอย่างไร ให้การประเมินคุณภาพแต่ละครั้ง มีความน่าสนใจ และไม่ทำให้หน่วยงาน คณะฯต่างๆเกิดความเบื่อหน่ายในการรวบรวมข้อมูล (labor มากๆค่ะ)นะคะ  แล้วก้อที่สำคัญ ตัวบ่งชี้ต้องไม่มากเกินไป   ความฝันของผู้ปฏิบัติงานทางด้านนี้ก็คือ การบูรณาการอย่างเป็นรูปธรรมและใช้แรงงาน น้อยที่สุด  ข้อมูลสำหรับปีการศึกษา ก็ใช้ได้ทั้ง สมศ และ สกอ  ส่วนข้อมูลเป็นปีงบประมาณ ก็ควรจะใช้ได้ทั้ง KPI และ กพร.  ขอบคุณค่ะ