นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 PY-GC/MS: แก้ปัญหาหน้างานการ Leak ณ จุดต่อของชุด Pyrolyser

Ico48

@กุลธิดา

รับทดสอบตัวอย่างด้วยเทคนิค pyrolysis-GC/MS ค่ะ สนใจหรือต้องการข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อสอบถามได้เลยค่ะ หรือจะติดต่อผ่านทาง

ชั้น 1 อาคารบริหารวิชาการรวม

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110

โทร. 074-286904-7, 074-286910

โทรสาร 074-212813

sec-all@group.psu.ac.th