นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 ปัญหาหน้างาน_ตัวอย่างฟิล์มบางกับ SEM

Ico48
เมตตา (Recent Activities)
13 November 2017 12:08
#107929

รูปหายไปไหน ไม่มาตามนัด