นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 ความก้าวหน้าบุคลากรสายสนับสนุน

Ico48

เพิ่มเติมข้อมูลวิธีที่ 2  ดูเสมือนจะแห้วๆๆๆๆ  นะจ๊ะเพราะหลังจากที่ประชุมดิฉันได้หารือกับกองแผนงาน(คุณแดง) แจ้งว่ายากนะหากจะทำการปรับโครงสร้างเป็นแนวราบที่ให้เอื้อต่อความก้าวหน้าของบุคคลกร มหาวิทยาลัยไม่อนุมัติ ทั้งนี้พิจารณาในแง่ของการปรับหรือขยายหน่วยงานที่ทำให้กระทบต่องบประมาณและอัตรากำลัง  แต่อาจจะมีการทำได้โดยการปรับเป็นการภายในก่อนเพื่อให้สอดคล้องกับภาระกิจ แล้วค่อยมาดูกันอีกครั้งชึงดิฉันคิดว่าถึงตอนนั้นเจ้าหน้ากองกิจฯเกษียณหมดแล้วเจ้าค้าๆๆ เมื่อรู้แบบนี้แล้ว ความคิดเห็นทั้ง สองวิธีที่ดิฉันได้เสนอในการประชุมวันนั้น รุ้สึกดิฉันค่อนข้างจะผิดหัวง และหมดกำลังใจ เนื่องจากที่จะช่วยบุคลากรของกองกิจฯและลูกน้องด้วยให้ก้าวหน้าจากที่เป็นอยู่ และสำหรับตัวเองก็เบื่อหน่ายกับระบบโครงสร้างเดิมๆ เท่าที่จำได้ตั้งแต่ทำงานมา 25 กว่าปีแล้วที่ กองกิจฯมีโครงสร้าง ประกอบด้วย 4 งาน ชึ่งเมื่อพิจารณาดูแล้ว กองต่างๆในสนอ.จะมีโครงสร้างที่ประกอบด้วยงานต่างๆที่มากกว่ากองกิจฯและสำหรับมหาวิทยาลัยอื่นๆ กองกิจฯจะมีโครงสร้าง 7-8 งาน ชึ่งเรื่องนี้ชาวกองกิจฯหลายๆคนเรียกร้องมานานแล้ว และดิฉันได้เคยเสนอผู้บริหารไปแล้วในหลายสมัย   ท่านละมีข้อคิดอย่างไรบ้าง