นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 Rainlendar - A customizable desktop calendar

Ico48

*สำหรับท่านที่ใช้อีกตัวที่เป็น warez อยู่ น่าจะลองหันมาใช้ตัวนี้แทนครับ

*และใช้เพียงรุ่น Lite ก็เพียงพอสำหรับการใช้งานประจำวันครับ

เนื้อหาเต็ม: Rainlendar - A customizable desktop calendar