นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 มาทดสอบอายุสมองกันเถอะ

Ico48
DOGGA [IP: 49.231.30.16]
24 สิงหาคม 2560 12:17
#107621

เกมนี้ยิ่งได้น้อยยิ่งดีครับ ผมลองให้ผิด 9 ข้อ ผมได้อายุ 120 ครับ เกมนี้น่าจะคำนวณจากความต่อเนื่องในการตอบให้ถูกด้วย สมองที่อายุเยอะจะมีความเฉื่อยชามากกว่าคนที่อายุน้อยครับ เพราะงั้นถ้ายิ่งได้คะแนนตำ่กว่าอายุของตัวเอง จะเป็นเรื่องที่ดีมากๆ