นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 โครงการเกษียณราชการก่อนกำหนด ๒

Ico48
ครูอยากเออรี่รีไทร์ [IP: 202.29.179.20]
18 August 2017 07:49
#107612

อยากให้มีการเปิดโครงการเออรี่รีไทร์อีกสักครั้ง ตั้งแต่ปี 2561 เพื่อจะทำให้ข้าราชการที่ต้องการลาออก ข้าราชการที่ป่วย ข้าราชการที่ต้องการจะพักผ่อน ได้มีสิทธิเข้าโครงการนี้ และ เป็นการทำให้ข้าราชการใหม่เข้ามาแทนที่ข้าราชการเก่า ได้โปรดกรุณานำเรื่องนี้เสนอต่อผู้มีส่่วมรับผิดชอบด้วยเถอะ ครับ ข้าราชการครู ข้าราชการทุกส่วนเขาต้องการเออรี่รีไทร์ ลองทำแบบสำรวจซิครับผมว่าน่าจะมีเป็นจำนวนมากด้วยซ้ำไป ครับ ขอบคุณมากครับ