นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 รับความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพื่อพัฒนาระบบเอกสาร Edoc

Ico48

อยากผอมน้องต้องมีแฟนค่ะ;)  ขอบอก อุอุอุ