นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 การแจ้งย้ายปลายทาง และทำบัตรประชาชนใหม่

Ico48

ตอบคุณลภัสรดา น่าจะเปลี่ยนชื่อก่อนค่ะ แล้วย้ายทีเดียว กรณีย้ายปลายทางถ้าไม่ใช่เจ้าของบ้านต้องให้เจ้าของบ้านเซ็นรับรอง ตามที่บันทึกไว้ ในข้อ 2
เขียนคำร้อง(ขอได้ที่เจ้าหน้าที่) ในใบคำร้องจะระบุว่าย้ายออกจากบ้านเลขที่.... ถนน..... ตำบล.....อำเภอ....จังหวัด......ไปเข้าอยู่บ้านเลขที่.....ถนน....ตำบล.....อำเภอ......จังหวัด...... ในฐานะอะไร หากเป็นเจ้าของบ้านให้ระบุ ถ้าไม่เป็นเจ้าของบ้านต้องให้เจ้าของบ้านเซ็นรับรอง

รายละเอียดถ้าเจ้าของบ้านไม่ไป ลองถามเทศบาลที่จะย้ายปลายทางค่ะ