นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 15 ต้นไม้ให้ร่มเงา ปลูกไว้ให้บ้านร่มรื่น

Ico48

โพสนี้เกี่ยวอะไรกับดัชนีมวลกายครับ....