นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 เปรียบเทียบความสามารถของ CMS (ซึ่งรวมทั้ง LMS ด้วย)

Ico48
panyarak (Recent Activities)
03 May 2017 08:13
#106007

Sorry for not responding for such a long time. As I was/am busy in some other matters, let me have sometimes to read and will give you feedback later.