นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 ต้นผักชี

Ico48

อีกเรื่องที่ชอบ คือ

"ความสมบรูณ์ที่แท้นั้น ดูเหมือนจะมีข้อบกพร่องอยู่ แต่สิ่งที่ดูเหมือนบกพร่องอยู่แท้จริงนั้นก็สมบรูณ์แล้ว"

           (เต๋า)

เนื้อหาเต็ม: ต้นผักชี