นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 ทำอย่างไรถึงจะได้เปอร์เซ็นต์ถ่านกัมมันต์สูง ๆ

Ico48

การทำ activated carbon เป็นวิทยาศาสตร์ในระดับสูงครับ ตั้งแต่การเลือกวัตถุเริ่มต้น การทำเป็นถ่าน และการกระตุ้น การที่จะทำให้ได้มาตรฐานไม่ใช่เรื่องง่ายครับ