นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 Big Cleaning Day @FNR

Ico48

ขอแจ้งกิจกรรมเพิ่มเติมของ กลุ่มที่ 1 คือ การทาสีขาว-แดง บนถนนบริเวณด้านหลังอาคาร 1 ค่ะ

เนื้อหาเต็ม: Big Cleaning Day @FNR