นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 จิตสาธารณะ...สร้างได้

Ico48
มิกกี้ (Recent Activities)
25 January 2017 09:49
#105860

ชื่นชมค่ะ เห็นภาพรอยยิ้มอย่างชัดเจน