นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 การแจ้งย้ายปลายทาง และทำบัตรประชาชนใหม่

Ico48
Nok [IP: 183.89.207.148]
19 มกราคม 2560 19:03
#105853

คือหนูย้ายที่อยู่ปลายทางมานานแล้ว. แต่บัตรประจำตัวประชาชนเป็นที่อยู่อีกที่นึงกับทะเบียนบ้าน.

สามารถถ่ายบัตรประชาชนได้มั้ยคะ. แล้วที่อยู่จะเป็นที่อยู่เดิมหรือที่อยู่ในทะเบียนแจ้งปลายทางคะ