นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 Rubber aging tester การเสื่อมสภาพ

Ico48
Yok~ห้วยขมิ้น [IP: 182.232.22.246]
16 มกราคม 2560 18:45
#105851

พอจะทราบเหตุผลว่าทำไมจึงต้องขยายเวลาการวัด (คือต้องการเร่งการทำปฏิกิริยาออกซิเดชั่น) แต่ยังคงสงสัยอยู่ว่า มีเกณฑ์อย่างไรในการขยายเวลาในการวัดออกเป็น 72 กับ 96 ชม. แล้วผลที่ได้จากการขยาย ชม. เป็น 2 จุดนี้ จะใช้เป็นข้อมูลอ้างอิงถึง 83 องศาเซลเซียส ได้อย่างไร