นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 ชุดน้ำยาทดสอบการรักษาเนื้อไม้

Ico48

ต้องขอโทษด้วยค่ะอาจารย์ แอมป์คีย์เลขผิดค่ะ..สีเข้มหมายถึง %BAE สูงค่ะอาจารย์...ตอนนี้แอมป์คิดว่าจะลองใช้เครื่อง Color ของที่ศูนย์เครื่องมือฯ มาวัดค่าสีดู แล้วเก็บเป็นข้อมูลไว้สร้างความสัมพันธ์กับค่าที่ได้จากวิธีที่ทำอยู่ค่ะ....ถ้าผลออกมาเป็นไปในทิศทางเดียวกันก็อาจจะใช้เป็นทางเลือกในการทดสอบค่าดังกล่าวอย่างง่ายได้อีกทางหนึ่งค่ะ