นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 ประชาสัมพันธ์ โครงการ "THE POWER OF NUMBERS"

Ico48

อ่านตอนต้นๆแล้วคิดถึง คำที่ว่า เป็นอะไรไม่สำคัญเท่ากับ ทำอะไร นะคะ คุณจิ๊บ...