นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 ประชาสัมพันธ์ โครงการ "THE POWER OF NUMBERS"

Ico48
ปานจิต ชูศรี [IP: 172.29.8.238]
06 มกราคม 2560 09:54
#105836

ค่าลงทะเบียนเท่าไหร่คะ