นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 update การเปลี่ยนสถานภาพข้าราชการมาเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย

Ico48
อวยพร [IP: 171.7.251.71]
30 ธันวาคม 2559 18:40
#105819

ได้ออกจากข้าราชการตั้งแต่รอบแรก ถูกตัดสิทธไป สองเดือนแล้วค่ะจนบัดนี้ เงินบำเหน็จ และบำนาญก็ยังได้รับ

สอบถามคนที่ได้รับ บางคน ลงทะเบียนในวันสุดท้ายของรอบแรก ก็ได้รับแล้ว

บางคน มีเลขที่ตำแหน่งที่มากกว่าอายุราชการน้อยกว่าก็ได้รับ

บางที่ ได้รับกันทั้งหน่วย

บางคนสิทธ์ พึ่งตัดได้1 อทิตย์ ก็ได้รับเงินแล้ว ก้อเลยงงกับการเรียงลำดับการได้รับ เงิน

รู้สึกเสียใจค่ะ