นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 IMG_3134.JPG

Ico48

ลูกหน้าตาดีมาก

ได้มาจากทั้งคุณพ่อ และคุณแม่ นี่เอง

เนื้อหาเต็ม: IMG_3134.JPG